Marta Gruszecka

Marta Gruszecka

Rodzaje gwarancji na serwery Fujitsu 

Gwarancja jest niezbędnym elementem każdego urządzenia. Także kupując serwer, warto zwrócić uwagę na to zabezpieczenie: jego czas i rodzaj. Gwarancja daje pewność kupującemu, że w przypadku wad fabrycznych, awarii czy problemów z poprawnym działaniem, może on skorzystać z pomocy profesjonalistów.…

Rodzaje oprogramowania serwerowego

Aby korzystać z serwera, należy zainstalować odpowiedni system operacyjny, który pozwoli zarządzać zasobami serwera i kontrolować jego pracę oraz dostarczy środowisko niezbędne do uruchamiania zadań zlecanych przez użytkownika. Podstawowe zadanie systemu operacyjnego polega na umożliwieniu uruchomienia oprogramowania i nadzorowaniu wykonywania…

Procesor serwerowy a domowy – różnice

Wybór procesora (lub procesorów) ma istotny wpływ na ostateczną cenę kupowanego serwera, a także na jego wydajność oraz w pewnym stopniu na wysokość kosztów eksploatacyjnych. Pomimo tego, że na przestrzeni ostatnich kilku lat procesory stosowane w komputerach typu desktop coraz…

Serwer Komputerowy

Co to jest serwer komputerowy? Serwer to w informatyce program lub urządzenie (komputer), którego zasadniczym zadaniem jest współdzielenie zasobów i świadczenie usług, dostarczając określonych funkcjonalności, albo udostępniając żądane zasoby innym komputerom w sieci (klientom). Do pojedynczego serwera może być jednocześnie…

Kontrolery RAID i rodzaje RAID

RAID to skrót od angielskiego sformułowania „redundant array of independent disks” (co można przetłumaczyć jako „nadmiarowa macierz niezależnych dysków”). Oznacza to w praktyce sposób użytkowania dwóch (lub więcej) dysków twardych pracujących w jednym komputerze.  Można się spotkać z węższymi bądź…